Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Prof.dr.hab. Mirosław Krajewski Prezydentem Honorowym Polskiego Czarnego Krzyża -SPHTKIR

Decyzją zarządu głównego Polskiego Czarnego Krzyża i SPHTKIR z marca br. uchwała nr.2/2021 jednogłośnie


ustanowiono Prezydenta Honorowego Polskiego Czarnego Krzyża -SPHTKIR, W osobie Jego Magnificencji


Pana Profesora doktora habilitowanego Mirosława Krajewskiego - wielkiego syna Dobrej Ziemi , patrioty i


człowieka honoru, nauki i badacza ziemi Dobrzyńskiej. Decyzję zarządu w dniu 4 września 2021 roku w Zespole


Szkół przy ulicy Wymyślińskiej 2 , przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem, zrealizowała dwu


osobowa  delegacja zarządu PCzK wręczając Panu Profesorowi zaległy Dyplom nominacyjny. Dodatkowo Pan


Profesor Mirosław Krajewski otrzymał odznaczenie za Zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża. Dodam iż jest to


wyróżnienie zarówno dla nas jak i dla Czcigodnego Pana Profesora. Cieszymy się iż Osoba Magnificencji


prof.Krajewskiego zapisała się trwale w historii naszej organizacji która sięga przecież  ponad 100 letniej


tradycji. Pan Profesor Mirosław Krajewski oprócz Pani Prof.Urszuli Oettingen są wybitnymi postaciami Polskiej


nauki i pamięci historycznej którzy na trwałe zapisali się w historii naszej organizacji. Co jest dla nas chlubą ale


i zobowiązaniem do dalszego owocnego działania dla wspólnego dobra historycznego . W dalszej części


opublikujemy biografię Pana Profesora. Po posiedzeniu Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego -w zespole


szkół- podczas którego wręczyliśmy  dyplom i odznaczenie,  delegacyjnie zebrani udali się do Sanktuarium


Matki Bożej Skępskiej , gdzie odbył się wykład i prelekcja najnowszej publikacji prof.Mirosława Krajewskiego ,


pod tytułem  '' DOBRZYŃSKA CZĘSTOCHOWA ''. Publikacja ta dotyczy historii Sanktuarium, historii


pochodzenia i rozwoju kultu statuy czyli figurki Matki Bożej Brzemiennej która w Sanktuarium w Skępnem,


króluje jako Królowa Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw. Kustoszami tegoż Sanktuarium są Ojcowie


Bernardyni, zaś Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe na czele z Prezesem Prof. Mirosławem Krajewskim trwale rozwijają


popularyzację tego Łaskami słynącymi miejsca.


Fotogaleria :

                 

                                                           

                                               

Zebranie DTN - Skępe 4.IX. AD 2021

Łukasz Uliasz

foto. Magdalena Leśniak