Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Prezentujemy postać Prof..Urszuli Oettingen

Zaczerpnięte ze strony Pani Profesor < Stowarzyszenie Siekierno >

Choć Pani profesor podkreśla że ogromna zasługa jest także jej małżonka Mirosława i syna Mikołaja Oettingen , a my dziękujemy za uznanie i przybycie, oraz za budujące słowa docenienia !

Urszula Oettingen, ur. w Tarnowie, absolwentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Po studiach pracowała w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie zajmowała się dokumentacją i ochroną  miejsc pamięci narodowej oraz zabytków sepulkralnych. Obecnie nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dr hab. Urszula Oettingen jest pasjonatką dziejów regionu świętokrzyskiego. Zainteresowania badawcze: społeczeństwo polskie w XIX i XX w., I wojna światowa ze szczególnym  uwzględnieniem Legionów Polskich i ziemiaństwa; rola miejsc pamięci narodowej w budowaniu tożsamości narodu i społeczności  lokalnych, historia straży pożarnych. Autorka 5 książek, ok. 170 artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych.

Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością społeczną. W latach 1988-1995 współpracowała z Austriackim Czarnym Krzyżem w zakresie renowacji  cmentarzy z I wojny światowej na ziemiach polskich. Angażowała się w odbudowę miejsc pamięci narodowej na terenie Kielc i Kielecczyzny. Uczestniczyła m.in. w pracach Komitetu Odbudowy Pomnika Czynu Legionowego w Kielcach oraz Komitetu Odbudowy Pomnika Niepodległości w Kielcach.

W latach 1993-2004 przewodnicząca Komisji Opieki nad Cmentarzami Kieleckimi w Stowarzyszeniu Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Jako pierwsza w regionie zapoczątkowała i przez kilkanaście lat organizowała listopadowe kwesty na konserwację cmentarzy kieleckich, co dało przykład do podejmowania takich działań w wielu miejscowościach. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii i  Zabytków Miasta Krakowa, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 2006 r. członek Rady Programowej Muzeum Historii Kielc.

W 2010 r. rozpoczęła działalność społeczną na terenie gminy Bodzentyn w dziedzinie kulturalno-oświatowej i utrwalania pamięci historycznej. Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Za działalność społeczną i naukową otrzymała nagrody i odznaczenia: Odznaczenie Austriackiego Czarnego Krzyża za opiekę nad cmentarzami wojennymi – 1990, Nagroda Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej w Sydney za opiekę nad miejscami pamięci narodowej – 1992, Złoty Krzyż Zasługi za zaangażowanie w ochronę dóbr kultury nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2001, Srebrny Medal Opiekuna  Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  – 2002, „Nagroda Kielc” za ratowanie zabytkowych kieleckich nekropolii i propagowanie historii miasta przyznana przez Prezydenta Miasta Kielc – 2003, Nagrody Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2004 i 2007 r., I nagroda za pracę Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach. Studium działalności w latach niewoli narodowej, Kielce 2010 przyznana przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – 2011, Świętokrzyska Nagroda Kultury w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego nadana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – 2011, Złota odznaka i dyplom za trud wniesiony na rzecz organizacji marszów Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. na trasie Suchedniów-Bodzentyn przyznana przez Federację Kapituły Równość – Wolność – Niepodległość Tradycji Powstania 1863 r. (Związek Strzelecki) – 2013.

Urszula Oettingen działa w Związku Rodowym rodziny von Oettingen, który ma swoją siedzibę w Niemczech. Należą do niego osoby z całego świata noszący to nazwisko i pochodzący od założyciela rodu Diricka Ottynck, na przełomie XV i XVI w. mieszkającego w okolicach Münster. W czerwcu 2012 r. uczestniczyła wraz z mężem i synem w kolejnym zjeździe rodziny Oettingen w Rydze na Łotwie. Jej przodek Johann von Oettingen był burmistrzem tego miasta. W 1687 r. otrzymał szlachectwo z rąk króla Szwecji Karola XI Gustawa. W 1710 r. w czasie najazdu wojsk rosyjskich ocalił miasto od zniszczenia. Dlatego jego osoba znalazła szczególną pamięć w historii Rygi. Podczas obecnego zjazdu Urszula Oettingen wraz z rodziną zostali przyjęci przez władze miasta, przedstawicieli ambasady niemieckiej i szwedzkiej oraz wpisali się do księgi Rady Miasta Rygi jako „polscy”, mieszkający na Kielecczyźnie, potomkowie bohaterskiego burmistrza.