Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Hristos s-a născut să-l lăudăm , Христос родился, давайте хвалим его !


Hristos s-a născut să îl lăudăm, Chrustus s-a născut să-l lăudăm! Dragi prieteni din Moldova și România, Serbia și Bulgaria, Rusia, Ucraina și Belarus! și toți creștinii ortodocși, ortodocși! Prietenii și susținătorii noștri! Cu ocazia Crăciunului și Anului Nou Ortodox 2021, care se încadrează conform Calendarului iulian 6-7-8-14 ianuarie conform calendarului occidental, în numele nostru și al Crucii Negre poloneze, vă dorim cele mai bune urări. Toată căldura bună și familială, prietenia, dragostea și buna cooperare pe parcursul noului 2021. Lasă-l să fie mai bun și liber de politicieni toxici și ne va da speranță pentru o mâine mai bună și o cooperare fructuoasă. Rămâi sănătos și plin de speranță! Crăciun sănătos, liniștit!


                                                                                                                   Crucea Neagră Poloneză - Łukasz K. Uliasz
Христос родился, хвалим Его, Хруст родился, хвалим его! Дорогие друзья из Молдовы и Румынии, Сербии и Болгарии, России, Украины и Беларуси! и все православные, православные христиане! Наши друзья и сторонники! По случаю православного Рождества и Нового 2021 года, выпадающего по юлианскому календарю с 6-7-8 на 14 января по западному календарю, от своего имени и от имени Польского Черного Креста мы хотели бы выразить вам наши наилучшие пожелания. Всем добра и семейного тепла, дружбы, любви и доброго сотрудничества на протяжении всего нового 2021 года. Пусть он будет лучше и свободен от токсичных политиков, и он даст нам надежду на лучшее завтра и плодотворное сотрудничество. Будьте здоровы и полны надежд! Здорового, мирного Рождества!                                                                                                                                      Польский Черный Крест - Лукаш К. Уляш


Хрыстос нарадзіўся, хвалім яго, Хруст - нарадзім, славім яго! Шаноўныя сябры з Малдовы і Румыніі, Сербіі і Балгарыі, Расіі, Украіны і Беларусі! і ўсе праваслаўныя, праваслаўныя хрысціяне! Нашы сябры і прыхільнікі! З нагоды праваслаўных Каляд і Новага 2021 года, якія прыпадаюць на юліянскі каляндар 6-7-8 да 14 студзеня па заходнім календары, ад імя сябе і ад Польскага Чорнага Крыжа мы жадаем вам найлепшых пажаданняў. Усяго добрага і сямейнага цяпла, сяброўства, любові і добрага супрацоўніцтва на працягу новага 2021 года. Хай будзе лепш і пазбаўлены таксічных палітыкаў, і ён дасць нам надзею на лепшае заўтра і плённае супрацоўніцтва. Заставайцеся здаровымі і спадзявайцеся! Здаровых, мірных Каляд!                                                                                                              Польскі Чорны Крыж - Лукаш К. Ульяш
Chrystus Narodził się chwalmy go , Chrystus Narodził się wysławiajmy Jego !
Drodzy Przyjaciele z Mołdawii i Rumunii, Serbii i Bułgarii, Rosji, Ukrainy i Białorusi ! oraz wszyscy Prawosławni, Ortodoksyjni Chrześcijanie ! Nasi Przyjaciele i sympatycy !
Z okazji Ortodoksyjnych świąt Narodzenia Pańskiego, i Nowego 2021 roku, przypadających według Kalendarza Juliańskiego 6-7-8 do 14 Stycznia według kalendarza zachodniego, w imieniu własnym jak i Polskiego Czarnego Krzyża, składamy Wam, najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiego dobra i ciepła rodzinnego, przyjaźni, miłości i dobrej współpracy w całym nowym 2021 roku. Niech okaże się lepszy, i wolny od toksycznych polityków, a nam da nadzieję na lepsze jutro i owocną współpracę. Bądźcie zdrowi i pełni nadziei !
Zdrowych, Spokojnych Świąt !

Polski Czarny Krzyż - Łukasz K. Uliasz


foto. Ortodox.fm