04.01.2021 Uroczystości Pogrzebowe Adm. Henryka Kalinowskiego Kombatanta , Bohatera Wojennego, Powstańca Warszawskiego i zdobywcy Berlina a

W dniu 4.stycznia 2021 roku , na cmentarzu Prawosławnym ul. Wolska 138/140 , w Warszawie, odbyły się uroczystości Pogrzebowe śp.Admirała Henryka Leopolda Kalinowskiego, bohatera wojennego, Powstańca Warszawskiego, Zdobywcy Berlina . W uroczystości czynnie uczestniczyła delegacja Polskiego Czarnego Krzyża na czele z prezydentem Polskiego Czarnego Krzyża . Henryk Kalinowski to żywy świadek , trudnej historii XX wieku, zmieniającej się II RP. W Pogrzebie uczestniczyła asysta honorowa Wojska Polskiego., liczni Kombatanci, działacze zatroskani o byt Rzczypospolitej.  Cześć i Pamięć Bohaterowi Wolności !

Z przemówienia WM BL Gen.bl Ryszarda Murata :

Przemówienie na cmentarzu

 

   Zmarły admirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski herbu Kalinowa, urodził się w 1925 roku w Krzemieńcu na Kresach Wschodnich.

Był bohaterem wojennym i słynął z dzielności i wyjątkowej postawy patriotycznej. Całe życie związany był z Wojskiem Polskim.

Już przed wybuchem II wojny światowej wstąpił do wojska jako kadet Korpusu Ochrony Pogranicza, chroniącego wschodnią granicę Rzeczypospolitej. W latach okupacji niemieckiej służył jako partyzant w Armii Krajowej i oddziałach Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich. Jak wspominał, z rozkazu kierownictwa AK dokonywał wtedy zamachów na miejscowych niemieckich dygnitarzy i bronił skupisk polskiej ludności przed atakami banderowskich zbrodniarzy ukraińskich.

Miał do tego uzasadnione powody, ponieważ banderowcy zamordowali w okrutny sposób aż 17 osób z jego najbliższej rodziny, wśród nich obu jego sędziwych już wtedy dziadków, z których jednego utopili w studni, a drugiego spalili żywcem w domu.

 

Później, po przesunięciu się frontu, wstąpił do 1. Armii Wojska Polskiego i ze swym batalionem saperów pod nazwą Pierwszy Warszawski Samodzielny Batalion Saperów uczestniczył w najbardziej krwawych bojach z Niemcami, które wtedy toczono – przy czym jako saper i dowódca plutonu saperów szedł zawsze do boju jako pierwszy, rozpoznając pole walki, usuwając pod ogniem nieprzyjaciela miny i zasieki, budując mosty i przeprawy, torując drogę własnym oddziałom i czołgom oraz przewożąc je przez rzeki i kanały: w walkach o Przyczółek Magnuszewski w sierpniu 1944 roku, w walkach o Pragę i w desantach na pomoc powstańcom warszawskim we wrześniu 1944 roku, potem w wyzwoleniu Warszawy w styczniu 1944 roku, w walkach nad Odrą w lutym i marcu, i w końcu w krwawym szturmie stolicy wroga Berlina.

To on był autorem projektu monumentalnego Pomnika Saperów, który stoi na Powiślu dokładnie w miejscu, gdzie w tragicznym wrześniu 1944 roku desantował on polskich żołnierzy przez Wisłę na pomoc Powstaniu Warszawskiemu, i gdzie żołnierze 1. Armii Wojska polskiego i powstańcy ze zgrupowania AK „Radosław” toczyli najbardziej zacięte walki z hitlerowcami.

Był dumny, że wojnę zakończył dochodząc w walce osobiście aż do serca hitlerowskich Niemiec: do kolumny zwycięstwa w centrum Berlina Siegesaulle, która była symbolem niemieckich zwycięstw, agresji i zarazem okrucieństw. Później, aż do ostatnich lat jego życia zapraszany był pod tę kolumnę przez niemieckich parlamentarzystów z Bundestagu, co było ewenementem w historii naszego kraju.

 

Zmarły Henryk Kalinowski kultywował też pamięć innego historycznego wydarzenia, którego był bohaterem, tak zwanego Aktu Czelińskiego. Polegał na postawieniu przez polskich żołnierzy nad brzegiem Odry pierwszego polskiego słupa granicznego, nawiązującego do historycznej zachodniej granicy państwa polskiego z czasów pierwszych władców: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Słup ten postawiony został w czasie mrozów 28 lutego 1945 roku, w trakcie bardzo zaciekłych walk z naszym odwiecznym wrogiem – Niemcami, pod ogniem niemieckich armat, moździerzy i karabinów maszynowych, usytuowanych na pozycjach po drugiej stronie Odry.

Akt ten miał znaczenie symboliczne także z tego powodu, że postawiony został w miejscowości Czelin, niedaleko miejsca stoczenia w 972 roku pierwszej zwycięskiej bitwy wojsk polskich z niemieckimi pod Cedynią, a ponadto z tego względu, że trwała jeszcze II wojna światowa, a granice Polski na zachodzie nie były jeszcze ustalone.

 

Zmarły Henryk Kalinowski był kawalerem wielu odznaczeń, a wśród nich najwyższego odznaczenia wojennego Orderu Wojennego Virtuti Militari, przyznawanego za czyny wojenne o najwyższym stopniu odwagi, bohaterstwa i poświęcenia. Mało tego, aż do końca życia pełnił zaszczytną funkcję prezesa Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i sam – w ramach upamiętniania historii i szerzenia świadomości patriotycznej - nadawał prestiżowe odznaczenia, wśród nich Złoty Krzyż Zasługi Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

 

Po zakończeniu wojny Henryk Kalinowski brał udział w wielkiej akcji rozminowania kraju i jego odbudowie, w kierowaniu różnymi instytucjami wojskowymi, zwłaszcza Flotyllą Marynarki Wojennej w Świnoujściu, w szkoleniu kadr wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej i w Akademii Sztabu Generalnego, a także prowadził zaszczytną działalność kombatancką i w dziedzinie podnoszenia świadomości patriotycznej i obronnej naszego narodu.

Przez kilkadziesiąt lat działał dla kraju, społeczeństwa i przede wszystkim kombatantów w największej organizacji kombatantów w Polsce, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pełniąc funkcję wiceprezesa, a w ostatnim okresie prezesa tego Związku.

Do ostatnich dni życia, choć miał już przecież 95 lat, i w trudnych dniach pandemii pełnił służbę na tym posterunku dla dobra kraju i narodu, jak przystało na żołnierza i rycerza Rzeczypospolitej.

 

Był też aktywnym działaczem i członkiem władz naczelnych naszej patriotycznej organizacji Bractwo Liderów jako Wielki Admirał Kapituły Głównej. Jego udział w uroczystościach patriotycznych podnosiły ich prestiż, a współpraca z nim była prawdziwym zaszczytem.

Wielokrotnie na tych uroczystościach z jego udziałem, dedykowaliśmy mu słynne piosenki patriotyczne, jak „Gdy Polska da nam rozkaz” mojego krewnego Adama Zwierza czy „Zaszum nam Polsko” współczesnego wieszcza narodowego i naszego działacza Kazimierza Węgrzyna, dla uczczenia  postawy wojennej i patriotycznej Henryka Kalinowskiego i jako najlepszy przykład dla innych.

 

Zmarły był nie tylko dzielnym bohaterem wojennym, ale człowiekiem wyjątkowo mądrym, a równocześnie nadzwyczaj skromnym. Zawsze tryskał energią i optymizmem, czym zadziwiał wszystkich. Był powszechnie szanowany, a znające go osoby wypowiadały się o nim w superlatywach. Mówi się, że ci, którzy odeszli, tak długo istnieją, jak długo pozostają w pamięci innych. Cześć jego pamięci!

 

Drogi Admirale ! Jest kwestią czasu, gdy i my do Ciebie dołączymy! Tymczasem jak przystało najdzielniejszego z dzielnych żołnierzy polskich trwaj na wiecznej warcie, strzegąc z tamtej strony nas i wartości patriotyczne, o które walczyłeś w krwawych bojach, także w szturmie Berlina.

 

W imieniu zgromadzonych przekazuję wyrazy największego współczucia Rodzinie Zmarłego, zwłaszcza Jego Żonie, która także jest bohaterem wojennym, kapitanem Wojska Polskiego, kombatantem Powstania Warszawskiego; Jego Synowi, który idąc w ślady Ojca przez kilkadziesiąt lat służył w Wojsku Polskim także jako oficer saperów, i Jego Wnukowi Jakubowi.

 

Teraz, zgodnie z życzeniem Zmarłego, odtworzymy dla Niego trzy utwory, które odzwierciedlają jego postawę patriotyczną, a wyrażają więcej niż wszelkie inne słowa i są wyrazem naszego ostatniego hołdu dla niego, wspomnianych już pieśni patriotycznych. Słowa tych pieśni traktują o Zmarłemu i są kierowane do niego:

„Gdy Polska da nam rozkaz”,

„Zaszum nam Polsko”

oraz "Cisza".

Autor fotografii podinsp. Marek Osiejewski. 
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.